(4) Ved vinduer og skorten er der lavet udvekslinger til at tage trykket