(2) Det er vurderet at spærene er lige, så for at få plads til ektra isolering er der lagt en ekstra lægte på spæret

Reklamer