(15) Da partiernes hældning ikke passer til taghældningen er brædderne ført ud i vinduet som blændes udefra